ค้นหา

TODAY OFFERS

Summer Beauty

ช้อปครบ ฿1,500
รับฟรี Mini Crushed Lip Color - สี Ruby มูลค่า ฿800

- วันที่ 1 มิ.ย. 67 - 16 มิ.ย. 67 เท่านั้น!

*สินค้า Duo Set ไม่เข้าร่วมโปรโมชั่นใดๆ
*ทุกออเดอร์ ฟรีค่าจัดส่งแบบมาตรฐาน มูลค่า 150 บาท
*ลูกค้าสามารถได้รับ 1 ชุดของขวัญ ต่อคำสั่งซื้อ 1 โปรโมชั่น
*สินค้าลดราคาและสินค้าขนาดพกพาไม่เข้าร่วมโปรโมชั่นทุกรายการ
*สินค้ามีจำนวนจำกัด / เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
*ลูกค้าจะได้รับของขวัญตามชื่อที่แสดงในหน้าตะกร้าสินค้า
*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนชุดของขวัญหรือยกเลิกโปรโมชั่น
โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า อันเนื่องมาจากชุดของขวัญหมด

 

Summer Beauty

ช้อป Vitamin Enriched Smoothing Serum 30ml
รับฟรี Vitamin Enriched Face Base 7ml มูลค่า ฿600

- วันที่ 1 มิ.ย. 67 - 16 มิ.ย. 67 เท่านั้น!

*สินค้า Duo Set ไม่เข้าร่วมโปรโมชั่นใดๆ
*ทุกออเดอร์ ฟรีค่าจัดส่งแบบมาตรฐาน มูลค่า 150 บาท
*ลูกค้าสามารถได้รับ 1 ชุดของขวัญ ต่อคำสั่งซื้อ 1 โปรโมชั่น
*สินค้าลดราคาและสินค้าขนาดมินิไซส์ไม่เข้าร่วมโปรโมชั่นทุกรายการ
*สินค้ามีจำนวนจำกัด / เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
*ลูกค้าจะได้รับของขวัญตามชื่อที่แสดงในหน้าตะกร้าสินค้า
*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนชุดของขวัญหรือยกเลิกโปรโมชั่น
โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า อันเนื่องมาจากชุดของขวัญหมด

Summer Beauty

ช้อป Vitamin Enriched Face Base 50ml
รับฟรี Vitamin Enriched Smoothing Serum 4ml  มูลค่า ฿590

- วันที่ 1 มิ.ย. 67 - 16 มิ.ย. 67 เท่านั้น!

*สินค้า Duo Set ไม่เข้าร่วมโปรโมชั่นใดๆ
*ทุกออเดอร์ ฟรีค่าจัดส่งแบบมาตรฐาน มูลค่า 150 บาท
*ลูกค้าสามารถได้รับ 1 ชุดของขวัญ ต่อคำสั่งซื้อ 1 โปรโมชั่น
*สินค้าลดราคาและสินค้าขนาดพกพาไม่เข้าร่วมโปรโมชั่นทุกรายการ
*สินค้ามีจำนวนจำกัด / เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
*ลูกค้าจะได้รับของขวัญตามชื่อที่แสดงในหน้าตะกร้าสินค้า
*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนชุดของขวัญหรือยกเลิกโปรโมชั่น
โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า อันเนื่องมาจากชุดของขวัญหมด

Summer Beauty

ช้อป Vitamin Enriched Face Base 100ml
รับฟรี ของขวัญ 2 ชิ้น มูลค่ารวม ฿1,690

รายละเอียดของขวัญได้แก่
- Vitamin Enriched Smoothing Serum 4ml มูลค่า ฿590
- Vitamin Enriched Face Base 15ml มูลค่า ฿1,100

- วันที่ 1 มิ.ย. 67 - 16 มิ.ย. 67 เท่านั้น!

*สินค้า Duo Set ไม่เข้าร่วมโปรโมชั่นใดๆ
*ทุกออเดอร์ ฟรีค่าจัดส่งแบบมาตรฐาน มูลค่า 150 บาท
*ลูกค้าสามารถได้รับ 1 ชุดของขวัญ ต่อคำสั่งซื้อ 1 โปรโมชั่น
*สินค้าลดราคาและสินค้าขนาดมินิไซส์ไม่เข้าร่วมโปรโมชั่นทุกรายการ
*สินค้ามีจำนวนจำกัด / เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
*ลูกค้าจะได้รับของขวัญตามชื่อที่แสดงในหน้าตะกร้าสินค้า
*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนชุดของขวัญหรือยกเลิกโปรโมชั่น
โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า อันเนื่องมาจากชุดของขวัญหมด

Summer Beauty

ช้อปคุชชั่นหรือแป้งใดๆ
รับฟรี Soothing Cleansing Oil 30ml มูลค่า ฿800- วันที่ 1 มิ.ย. 67 - 16 มิ.ย. 67 เท่านั้น!

*สินค้า Duo Set ไม่เข้าร่วมโปรโมชั่นใดๆ
*ทุกออเดอร์ ฟรีค่าจัดส่งแบบมาตรฐาน มูลค่า 150 บาท
*ลูกค้าสามารถได้รับ 1 ชุดของขวัญ ต่อคำสั่งซื้อ 1 โปรโมชั่น
*สินค้าลดราคาและสินค้าขนาดมินิไซส์ไม่เข้าร่วมโปรโมชั่นทุกรายการ
*สินค้ามีจำนวนจำกัด / เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
*ลูกค้าจะได้รับของขวัญตามชื่อที่แสดงในหน้าตะกร้าสินค้า
*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนชุดของขวัญหรือยกเลิกโปรโมชั่น
โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า อันเนื่องมาจากชุดของขวัญหมด

Summer Beauty

ช้อปครบ ฿3,500
รับฟรี Black Marble Mirror และ Lip Pouch มูลค่ารวม ฿1,590

- วันที่ 1 มิ.ย. 67 - 16 มิ.ย. 67 เท่านั้น!

*สินค้า Duo Set ไม่เข้าร่วมโปรโมชั่นใดๆ
*ทุกออเดอร์ ฟรีค่าจัดส่งแบบมาตรฐาน มูลค่า 150 บาท
*ลูกค้าสามารถได้รับ 1 ชุดของขวัญ ต่อคำสั่งซื้อ 1 โปรโมชั่น
*สินค้าลดราคาและสินค้าขนาดพกพาไม่เข้าร่วมโปรโมชั่นทุกรายการ
*สินค้ามีจำนวนจำกัด / เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
*ลูกค้าจะได้รับของขวัญตามชื่อที่แสดงในหน้าตะกร้าสินค้า
*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนชุดของขวัญหรือยกเลิกโปรโมชั่น
โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า อันเนื่องมาจากชุดของขวัญหมด

 

Summer Beauty

ช้อปครบ ฿5,000
รับฟรี Luxe Lipstick - เลือกเฉดสีได้ มูลค่า ฿1,650

รายละเอียดเฉดสีได้แก่ Plaza Peach, Boutique Brown, Claret, Pink Buff,
Almost Bare, Afternoon Tea, City Dawn, Soft Berry, Neutral Rose, Rosewood


- วันที่ 1 มิ.ย. 67 - 16 มิ.ย. 67 เท่านั้น!

*สินค้า Duo Set ไม่เข้าร่วมโปรโมชั่นใดๆ
*ทุกออเดอร์ ฟรีค่าจัดส่งแบบมาตรฐาน มูลค่า 150 บาท
*ลูกค้าสามารถได้รับ 1 ชุดของขวัญ ต่อคำสั่งซื้อ 1 โปรโมชั่น
*สินค้าลดราคาและสินค้าขนาดพกพาไม่เข้าร่วมโปรโมชั่นทุกรายการ
*สินค้ามีจำนวนจำกัด / เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
*ลูกค้าจะได้รับของขวัญตามชื่อที่แสดงในหน้าตะกร้าสินค้า
*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนชุดของขวัญหรือยกเลิกโปรโมชั่น
โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า อันเนื่องมาจากชุดของขวัญหมด

 

Final Call For Beauty Up To 50%

ช้อปสินค้า Limited Collection
หลากหลายรายการพร้อมรับส่วนลดสูงสุด 50%


- วันที่ 1 มิ.ย. 67 - 16 มิ.ย. 67 เท่านั้น

*ทุกออเดอร์ ฟรีค่าจัดส่งแบบมาตรฐาน มูลค่า 150 บาท
*สินค้าลดราคาไม่เข้าร่วมโปรโมชั่นอื่นทุกรายการ
*สินค้ามีจำนวนจำกัด / เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนชุดของขวัญหรือยกเลิกโปรโมชั่น
โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า อันเนื่องมาจากชุดของขวัญหมด

STARTER KIT SER

ช้อป Mini Starter Kit Set
พร้อมส่วนลดประหยัดสูงสุด 30%
1. เลือกช้อปสินค้าตามรายละเอียดในเซ็ทดังภาพใส่ตะกร้าสินค้า
2. รับส่วนลดทันที 30% ที่หน้าตะกร้าสินค้า

- วันที่ 1 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67 เท่านั้น!

 • ทุกออเดอร์ ฟรีค่าจัดส่งแบบมาตรฐาน มูลค่า 150 บาท
 • สินค้าลดราคาไม่เข้าร่วมโปรโมชั่นทุกรายการ
 • สินค้ามีจำนวนจำกัด / เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
 • ลูกค้าจะได้รับของขวัญตามชื่อที่แสดงในหน้าตะกร้าสินค้า
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนชุดของขวัญหรือยกเลิกโปรโมชั่น
  โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า อันเนื่องมาจากชุดของขวัญหมด

RATING & REVIEW
ร่วมรับของรางวัล 5 รางวัล

เพียงบอกเล่าความประทับใจในการใช้
#เซรั่มไวตามินบำรุงผิว Vitamin Enriched Smoothing Serum

5 รีวิวที่ประทับใจ รับทันที Vitamin Enriched Face Base 50ml มูลค่า 3,000 บาท

สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67
ที่ www.bobbibrown.co.th
ประกาศผลวันที่ 18 ก.ค. 67  ที่ FACEBOOK : Bobbi Brown Cosmetics

everyday offers & services

พิเศษ! สำหรับลูกค้าใหม่

รับทันทีส่วนลด 10%
โดยไม่มีขั้นต่ำ

 • ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนชุดของขวัญหรือยกเลิกโปรโมชั่น
  โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า อันเนื่องมาจากชุดของขวัญหมด
 • ลูกค้าจะได้รับของขวัญตามชื่อที่แสดงในหน้าตะกร้าสินค้า

เฉลิมฉลองวันเกิดสุดพิเศษ

เมื่อช้อปสินค้าใดๆ
รับฟรี Mini Luxe Lipstick - คละสี มูลค่า ฿1,200
(เมื่อช้อปสินค้าและกรอกโค้ดที่ได้รับผ่านทาง E-mail ของท่าน)

 • สินค้าขนาดพกพาไม่เข้าร่วมโปรโมชั่นใดๆ
 • ท่านจะได้รับโค้ดผ่านทาง E-mail ของท่าน
 • 1 สิทธิ์/ท่าน
 • จำกัดสิทธิเพียง 50 ท่านต่อเดือน สินค้ามีจำนวนจำกัด

รับฟรีผลิตภัณฑ์ขนาดทดลองคละแบบ เมื่อช้อปสินค้าใดๆ

ทุกออเดอร์

ฟรีค่าจัดส่งแบบมาตรฐาน มูลค่า 150 บาท

 • ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนชุดของขวัญหรือยกเลิกโปรโมชั่น
  โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า อันเนื่องมาจากชุดของขวัญหมด
 • ลูกค้าจะได้รับของขวัญตามชื่อที่แสดงในหน้าตะกร้าสินค้า

Live Chat with an expert
 

Beauty Services
Online Appointment Booking

 

FREE RETURN
FREE RETURN
การันตีความพึงพอใจของคุณ
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
- สามารถคืนสินค้าได้ภายใน 14 วันหลังจากที่ได้รับสินค้า พร้อมกับของแถมที่เกี่ยวข้อง
ตามข้อกำหนดของโปรโมชั่นที่ได้รับไป ทางเราจะมีการคืนเงินให้
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเป็นสีอื่น หรือสินค้าประเภทอื่น
- ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกออร์เดอร์เนื่องจากสาเหตุสั่งซื้อสินค้าผิดหรือเข้าใจโปรโมชั่นผิด